Πρόγραμμα περιοδείας - Τρίτη 22/9/2009

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Κόμμα 17:30 Καφενείο κ. Γιαννουσιά
Δαμάστα 18:00 Καφενείο κ. Χαιδη Ηλία
Αγ.Τριάδα 18:30 Καφενείο κ.Φιλλίπου (Τασία-Περικλής)
Αγ.Σεραφείμ 19:00 Καφενείο κας Μακρή Τούλας
Σκάρφεια 19:45 Καφενείο κας Δαδιώτου Βασιλικής
Μόλος 20:30 Καφενείο κ.Σούλτου Κώστα