Πρόγραμμα περιοδείας - Παρασκευή 18/9/2009

ΠΡΩΪ

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Στυλίδα 10:00 Στην Τοπική

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Λόγγος 17:30 Στο καφενείο του χωριού
Αγνάντη 18:30 Καφενεία του χωριού (Ρούμπης-Καλτσάς)
Αγ.Κων/νος 19:30 Στην πλατεία-Στο καφενείο του Τζίμη
Καμένα Βούρλα 20:30 Καφενείο κ. Νάσιου Κων/νου
Καινούργιο 21:30 Καφενείο κ. Στεργιόπουλου Νικόλαου