Επιστημονική Δραστηριότητα

Είμαι μέλος 15 (10 Ελληνικών και 5 Διεθνών) Επιστημονικών Εταιρειών και συγκεκριμένα:

α) Ελληνικές 1. Ελληνική εταιρεία Υδατιδώσεως – Εχινοκοκκιάσεως
2. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
3. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Αθηνών
4. Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
5. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
6. Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας
7. Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών
8. Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
9. Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών (πρόεδρος)
10. Ελληνική Ακαδημία Ιατρικής Επιμόρφωσης (αντιπρόεδρος)

β) Διεθνείς
11. International Association of Hydatidology
12. International Union of Angiology
13. Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae
14. Society for Minimally Invasive Therapy
15. European Association for Endoscopic Surgery and other Interventional techniques

Ενημερώθηκε: