Ομιλίες

Αιματολογικό Συνέδριο

Κυρία Πρόεδρε, Κύριοι Συνάδελφοι Κυρίες και Κύριοι, Αισθάνομαι πραγματική τιμή και χαρά που με την τριπλή μου ιδιότητα του πολιτικού, του γιατρού...