Ακαδημαϊκή Καριέρα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Γεννήθηκα στην Αθήνα το έτος 1946. Μετά τη συμπλήρωση της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως μου γράφτηκα κατόπιν εξετάσεων το έτος 1964 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκ της οποίας απεφοίτησα το 1970 λαβών το πτυχίο μου με βαθμό «Λίαν Καλώς».
Υπηρέτησα στις τάξεις του Στρατού επί 24μηνο ως έφεδρος Ανθυπίατρος από 26.4.71 έως 26.4.73. Κατά το χρονικό διάστημα της θητείας μου και ήτοι από 10.7.72 έως 10.7.73 διορίσθηκα ως εσωτερικός βοηθός στην Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου « ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (ΚΑΤ).
Μετά την απόλυσή μου εκ των τάξεων του στρατού εξεπλήρωσα την υποχρέωση υπαίθρου υπηρετήσας στην Χειρουργική Κλινική του Παναρκαδικού Νοσοκομείου από 20.7.73 έως 20.7.74.
Την 3.10.74 διορίσθηκα στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών προς περάτωση του χρόνου ειδικότητας.
Την 25.2.1977 κατόπιν επιτυχών εξετάσεών μου χορηγήθηκε ο τίτλος της Ιατρικής Ειδικότητας Χειρουργικής.
Την 10.5.77 μετά από θετική κρίση της Ιατρικής Σχολής διορίσθηκα Πανεπιστημιακός Βοηθός της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κατά την συνεδρία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών την 29.12.1978 αναγορεύθηκα διδάκτορας, η δε υποβληθείσα από εμένα διατριβή υπό τον τίτλο «Συμβολή εις την διάγνωσιν και θεραπείαν των ινσουλινωμάτων» εκρίθη αξία του βαθμού «Λίαν Καλώς».
Κατά τη συνεδρία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών την 5.5.79 έλαβα τρίμηνο εκπαιδευτική άδεια προς άσκηση μου στην θωρακοχειρουργική Κλινική του θεραπευτηρίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Την 10.4.80 κατόπιν αποφάσεως της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση του τακτικού Καθηγητού Π. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ μου ανανεώθηκε η θητεία ως Πανεπιστημιακού Χειρουργού της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής για μια ακόμη τριετία.
Τον Οκτώβριο του 1980 παρακολούθησα Μετεκαπιδευτικά μαθήματα για τις Χειρουργικές παθήσεις του ύπατος και των χοληφόρων στα πλαίσια του ΧΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και έλαβα σχετικό Δίπλωμα.
Στις 22.6.1981, μετά από θετική κρίση της Ιατρικής Σχολής, ονομάσθηκα Επιμελητής της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Την 1.1.83 έλαβα μετεκπαιδευτική άδεια και πήγα στο κέντρο της γαστρικής χειρουργικής του Νος. SAINT-ANTOINE (PARIS) της Ιατρικής σχολής του SAINT-ANTOINE υπό την διεύθυνση του καθηγητού J. LOYGUE.
Στο διάστημα της παραμονής και εργασίας μου στο Νος. SAINT-ANTOINE έλαβα τον τίτλο του ASSISTANT-ETRANGER, εξελίξεις και τεχνικές της Χειρουργικής. Επίσης έλαβα ενεργό μέρος στην εκπαίδευση και διδασκαλία τόσο των ειδικευομένων Ιατρών όσο και των ασκουμένων στην Χειρουργική τεταρτοετών και εκτοετών φοιτητών.
Κατά το χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής μου άδειας παρηκολούθησα επίσης επί δίμηνο στο καρκινολογικό κέντρο (INSTITUT CURIE) τις εργασίες του κέντρου μαστού.
Στις 18.6.82 μετά από θετική κρίση της Ιατρικής Σχολής μονιμοποιήθηκα σε προσωποπαγή θέση μονίμου επιμελητού της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στις 5.8.1982 εντάχθηκα σε προσωποπαγή μόνιμη θέση της βαθμίδας του Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Α΄ Χειρουργική Κλινική Αθηνών υπό τη Διεύθυνση του τότε Καθηγητού Π. Μπάλλα.
Το 1988 μετά από θετική κρίση της Ιατρικής Σχολής αναγορεύτηκα Επίκουρος Καθηγητής και με την ιδιότητα αυτή υπηρέτησα στην Α΄ Χειρουργική Κλινική υπό τη δ/νση του Αναπληρωτού Καθηγητού Η. ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ.
Τον Απρίλιο του 1997 εκλέχτηκα Αναπληρωτής Καθηγητής και τέλος, τον Ιανουάριο του 2010, τακτικός Καθηγητής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική.
Από τον Αύγουστο του 1974 μέχρι και σήμερα, σαν Εσωτερικός Βοηθός, Πανεπιστημιακός Βοηθός, Επιμελητής Λέκτωρ, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, και Τακτικός Καθηγητής της Α΄ Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παίρνω ενεργό μέρος στη διδασκαλία και εκπαίδευση τόσο των φοιτητών (πεμπτοετών και εκτοετών) όσο και των ειδικευομένων Ιατρών. Για την συμμετοχή μου αυτή στο εκπαιδευτικό έργο της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, μου έχουν απονεμηθεί δύο τιμητικά Διπλώματα (1981,1982).
Από τις 5.2.82 που εντάχθηκα στην βαθμίδα του Λέκτορα και μέχρι σήμερα, δηλαδή επί 30 έτη (με εξαίρεση την περίοδο ως Υφυπουργός Υγείας) ασκώ αυτοδύναμο διδασκαλία τόσο στους πεμπτοετείς και εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής, όσο και στους ειδικευόμενους στην Χειρουργική Ιατρούς.
Τον Οκτώβριο του 1984 παρακολούθησα τα μετεκαπιδευτικά μαθήματα με θέμα Όγκοι του Πεπτικού και Παθήσεις του Μαστού που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του ΧΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής.
Τον Ιούλιο του 1991 πήγα στο GENERAL HOSPITAL του Linz Αυστρίας όπου εκπαιδεύτηκα στη Λάπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή.
Μετά την επιστροφή μου από το Linz οργάνωσα μαζί με τους επίκουρους Καθηγητές κ.κ. Θ. Διαμαντή και Χρ. Τσιγκρή την Λαπαροσκοπική Μονάδα της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής. Η μονάδα έκτοτε λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία και έχει επιδείξει αξιόλογη σειρά χολολυστεκτομών ενώ παράλληλα έχει επεκταθεί και σε άλλες Λαπαροσκοπικές εγχειρήσεις όπως αποκαταστάσεις Κηλών, Σκωληκοειδεκτομές, εγχειρήσεις επί στομάχου και του παχέος εντέρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι αρκετές από τις προαναφερθείσες Λαπαροσκοπικές εγχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα μας, για πρώτη φορά στη χώρα μας.
Το 1991 συμμετείχα σαν εισηγητής στα μετεκαπιδευτικά Σεμινάρια της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Από το τέλος του 1991, εκπαιδεύω εκ περιτροπής τους ειδικευμένους της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική.
Το 1993 συμμετείχα σαν εισηγητής, στα Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια του Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας. Τον Ιούνιο του 1993 μαζί με τους Επίκουρους Καθηγητές κ.κ. Θ. Διαμαντή και Χρ. Τσιγκρή, οργάνωσα ένα εκπαιδευτικό Τριήμερο στην Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή το οποίο περιλάμβανε θεωρητικά μαθήματα Εκπαίδευσης σε εξομοιωτές και πειραματικό Χειρουργείο.
Συμμετέχω σαν υπεύθυνος εκπαιδεύσεως στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των εφηρμοσμένων σεμιναρίων ενδοσκοπικής χειρουργικής της Ελληνικής εταιρείας ενδοσκοπικής χειρουργικής και άλλων επεμβατικών τεχνικών.
Είμαι μέλος 10 Ελληνικών και 5 Διεθνών επιστημονικών εταιρειών και έχω συμμετάσχει σε 22 διεθνή και 61 Πανελλήνια συνέδρια με 86 ανακοινώσεις. Έχω επίσης λάβει μέρος (συντονιστής-εισηγητής) σε 25 στρογγυλές τράπεζες.
Έχω συγγράψει, 107 συνολικά (92 Ελληνικές και 15 ξενόγλωσσες) επιστημονικές εργασίες (σε 37 από αυτές είμαι πρώτος συγγραφέας) και έχω συμβάλλει στη συγγραφή 13 διδακτορικών διατριβών. Εκ των Ελληνικών εργασιών 9 είναι μονογραφίες. Από ξένες γλώσσες γνωρίζω πολύ καλά την Γαλλική και την Αγγλική.
Μέχρι σήμερα η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με έχει τιμήσει με επτά(7) θετικές κρίσεις μετά από ισάριθμες ευνοϊκές εισηγήσεις και συγκεκριμένα μια για τον διορισμό μου ως Πανεπιστημιακός βοηθός, μία για ανανέωση της θητείας μου, μία για την προαγωγή μου σε Επιμελητή, μία για την μονιμοποίησή μου και για την προαγωγή μου σε Επίκουρο, Αναπληρωτή, και Τακτικό Καθηγητή. Διετέλεσα μέλος του Επιστημονικού συμβουλίου του ΛΑΪΚΟΥ Νοσοκομείου ως Εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. του ως άνω θεραπευτηρίου από το 1984 έως και το 1991. Διετέλεσα πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ από τον Μάιο του 1990 έως Σεπτέμβριο του 1993. Κατά την περίοδο της θητείας μου ως πρόεδρου των Δ.Σ. έλαβα καθοριστικές αποφάσεις για την ίδρυση Πανεπιστημιακών κλινικών στα παραπάνω ιδρύματα, κλινικές που σήμερα λειτουργούν και λαμπρύνουν την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Με εξαίρεση τη διακοπή κατά την εποχή που ασκούσα καθήκοντα υφυπουργού, από το διορισμού μου στην Α’ Χειρουργική Κλινική συμμετείχα ενεργά στην εκπαίδευση:

  • Φοιτητών 4ου και 6ου έτους της ιατρικής ανελλειπώς μέχρι σήμερα.
  • Ειδικευομένων στη γενική χειρουργική, την αγγειοχειρουργική και την αναισθησιολογία.
  • Συμμετείχα ανελλείπως στο ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’ Χειρουργικής Κλινικής.
  • Συμμετείχα στην εκπαίδευση του μαθήματος Περιγραφική Ανατομική στους 2ετεις φοιτητές της ιατρικής και οδοντατρικής σχολής επί καθηγεσίας Π. Χρυσοσπάθη, λόγω μη υπάρχοντος οικείου καθηγητού.
  • Αναφορικά με την εμπειρία μου στην προχωρημένη χειρουργική πεπτικού και την λιθοτροψία χολολίθων με υπερήχους, δίδαξα κατά καιρούς σε επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης άλλους ιατρούς, ειδικούς και ειδικευομένους στην γαστρεντερολογία ως μέλος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.
  • Έχω συμβάλλει στην εκπόνηση 13 διδακτορικών διατριβών.
  • Συμμετέχω στην εκπαιδευτική κίνηση του Ελληνικού Κολεγίου Χειρουργών από της ιδρύσεώς του, που αποβλέπει στην κάλυψη ολοκλήρου της χώρας (και Κύπρου) δι’ενός δικύτου συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
  • Μετέχω ως καθηγητής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική- Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» και είμαι Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ “Διεθνής Ιατρική –Διαχείριση Κρίσεων”

Ενημερώθηκε: