Πρόγραμμα περιοδείας - Δευτέρα 28/9/2009

ΠΡΩΪ

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ
Παγκράτι 10:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ
Πουρνάρι 16:30
Θαυμακος 17:00
Γαυράκια 17:45
Εκκάρα 18:15
Βελεσσιώτες 19:00
Σοφιάδα 19:30
Αγραπιδιά 20:15
Βάρδαλη 20:45
Ν.Μοναστήρι 21:30