Μετεκπαίδευση & Διακρίσεις

Μετεκπαίδευση

 1. Το 1979 έλαβα τρίμηνο εκπαιδευτική άδεια προς άσκησή μου στην θωρακοχειρουργική Κλινική του θεραπευτηρίου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
 2. Το 1980 παρακολούθησα την δεύτερη σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Γαστρεντερολογίας.
 3. Το 1981 παρακολούθησα μαθήματα ηλεκτροκαρδιογραφίας (Νοσ. Λαϊκό)
 4. Το 1982 έλαβα τρίμηνο εκπαιδευτική άδεια για το καρδιοχειρουργικό κέντρο Spring Branch Memorial Hospital (Houston, Texas).
 5. Την 1.1.83 πήγα για μετεκπαίδευση στο Νοσ. SAINT-ANTOINE (PARIS) όπου εργάσθηκα σαν Assistant etranger στο κέντρο γαστρικής χειρουργικής με διευθυντή τον Καθ. Loygue. Στο διάστημα της εκεί παραμονής και εργασίας μου είχα την ευκαιρία να πραγματοποιήσω μεγάλο αριθμό σοβαρών και πολύπλοκων εγχειρήσεων και να ενημερωθώ σε σύγχρονες απόψεις, εξελίξεις και τεχνικές της Χειρουργικής. Επίσης έλαβα μέρος ενεργό μέρος στην εκπαίδευση και διδασκαλία τόσο των ειδικευομένων ιατρών, όσο και των ασκουμένων στην Χειρουργική τεταρτοετών και εκτοετών φοιτητών.
 6. Το τελευταίο δίμηνο της ετήσιας εκπαιδευτικής μου άδειας παρακολούθησα τις προόδους και νέες τεχνικές στο κέντρο μαστού του Καρκινολογικού Institut Curie.
 7. Τον Οκτώβριο του 1984 παρακολούθησα δύο κύκλους μετεκαπαιδευτικών μαθημάτων με θέματα τους όγκους του πεπτικού και τις παθήσεις του μαστού στα πλαίσια του XIV Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής.
 8. Το 1980 παρακολούθησα στα πλαίσια του ΧΙΙ Πανελληνίου Χειρουργικού Συνεδρίου τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα για τις Χειρουργικές παθήσεις του ήπατος και των χοληφόρων και έλαβα σχετικό δίπλωμα.
 9. Τον Ιούλιο του 1991 πήγα στην Χειρουργική Κλινική του General Hospital του Linz Αυστρίας και εκπαιδεύτηκα στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

Πτυχία, τίτλοι, διακρίσεις

 1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών «Λίαν Καλώς» 1970
 2. Εσωτερικός βοηθός στο ΚΑΤ 1972
 3. Εσωτερικός Βοηθός ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1973
 4. Εσωτερικός βοηθός ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1974
 5. Πανεπιστημιακός βοηθός Α΄ Χειρουργικής Κλινικής 1977
 6. Τίτλος ειδικότητος Χειρουργικής 1977
 7. Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου Αθηνών «Λίαν Καλώς» 1978
 8. Εκπαιδευτική Άδεια προς άσκησή μου στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 1979
 9. Δίπλωμα συμμετοχής στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα για τις χειρουργικές παθήσεις ήπατος και χοληφόρων 1980
 10. Πιστοποιητικό συμμετοχής στο εκπαιδευτικό και μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1981
 11. Πανεπιστημιακός επιμελητής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής 1981
 12. Λέκτωρ της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1982
 13. Τιμητική διάκριση για τη συμμετοχή στο επιστημονικό έργο της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 1982
 14. ASSISTANT ETRANGER του Νοσοκομείου SAINT – ANTOINE (PARIS) 1983
 15. Πιστοποιητικά συμμετοχής στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα για όγκους του πεπτικού και τις παθήσεις του μαστού 1984
 16. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υδατιδώσεως – Εχινοκοκκιάσεως 1985
 17. Μέλος International Association of Hydatidology 1985
 18. Μέλος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 1985
 19. Μέλος Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Αθηνών 1986
 20. Μέλος International Union of Angiology 1986
 21. Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών 1988
 22. Μέλος Εταιρείας Χειρουργικής ενδοκρινών αδένων 1988
 23. Μέλος Εταιρείας Μαστολογίας 1988
 24. Μέλος Collegium Internationale Chiturgiae Digestivae 1990
 25. Πιστοποιητικό συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή» του General Hospital του Linz Αυστρίας 1991
 26. Πιστοποιητικό συμμετοχής μου σαν Εισηγητής Σεμιναρίων στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 1991
 27. Μέλος του Society for Minimmaly Invasive Therapy 1992
 28. Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας 1992
 29. Ιδρυτικό Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων Επεμβατικών Τεχνικών 1992
 30. Μέλος Greek Friends of the Methodist Hospital 1993
 31. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 1993
 32. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας 1994
 33. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής International Symposium on Andvanced Lararo-Endoscopic Surgery 1994
 34. Ευχαριστήριος Επιστολή από τον Διευθυντή Εκπαιδεύσεως του Ν.Ν.Α. για την συμμετοχή μου σε Στρογγυλή Τράπεζα 1994
 35. Μέλος European Association for Endoscopic Surgery and other Interventional techniques 1994
 36. Ευχαριστήριος επιστολή από την οργανωτική επιτροπή του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας για την συμβολή μου στην επιτυχία του συνεδρίου 1994
 37. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2ου Πανελληνίου συνεδρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 1995

Ενημερώθηκε: