28/01/2004, Θέμα: « Oλυμπιακά Νοσοκομεία και καθυστερήσεις έργων».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας & Πρόνοιας

Θέμα : « Oλυμπιακά Νοσοκομεία και καθυστερήσεις έργων».

Με πρόσφατο έγγραφο που απέστειλαν ομαδικώς οι Διευθυνταί-Ιατροί του Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα» προς το Υπουργείο σας, δηλώνουν την πλήρη αδράνεια των Κεντρικών και Περιφερειακών υπηρεσιών σας για την πραγματοποίηση των έργων «Ολυμπιακής Αναπλάσεως» του Νοσοκομείου δαπάνης 1,8 δισεκατομμύρια δραχμές. Δηλώνουν δε, ότι το Νοσοκομείο πρέπει να εξαιρεθεί από την κατηγορία των «Ολυμπιακών» για λόγους ευθύνης και επειδή δεν θα είναι δυνατό να ανταποκριθεί προς τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός του.

Κατόπιν αυτού, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε :

  1. Nα μας ενημερώσετε εάν έχετε απαντήσει στο έγγραφο διάβημα αυτό και ποία η απάντησή σας.
  2. Να μας ενημερώσετε ΠΟΙΑ είναι ονομαστικώς τα Ολυμπιακά Νοσοκομεία συνολικώς και εάν υπάρχει έτοιμο επιχειρησιακό σχέδιο εργασίας των κατά την διάρκεια της Ολυμπιάδας.

Aθήνα, 28/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας