26/01/2004, Θέμα: «Παραγγελία σας προς διενέργεια ανακρίσεως».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
ΕΡΩΤΗΣΗ
Δια τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα : «Παραγγελία σας προς διενέργεια ανακρίσεως»

Η λυπηρή εξέλιξη της διαδικασίας της “τροπολογίας” ενώπιον του Σώματος, είχε ως τελικό αποτέλεσμα ευρεία και δημοσία συζήτηση σχετικώς με το κύρος και την γνησιότητα υπογραφών βουλευτών σε επίσημα κείμενα της Βουλής. Η δημοσιοποίηση του όλου προβλήματος, υποχρεώνει πλέον τους εμπλεκόμενους συναδέλφους-μέλη της Βουλής να κινηθούν με διαδικασία μηνύσεων και δικαστικών προεκτάσεων του όλου ζητήματος.

Επειδή τα τυχόν φερόμενα ως τελεσθέντα αδικήματα διώκονται αυτεπαγγέλτως, επειδή η αυτεπάγγελτη παρέμβαση των Διωκτικών Αρχών και επιβεβλημένη είναι σε Κράτος Δικαίου αλλά και απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους και θιγόμενους από την ανάγκη να ζητήσουν οι ίδιοι την διαλεύκανση της υπόθεσης και επειδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει τις από τον Νόμο και την Ειδική Νομοθεσία αρμοδιότητες να παραγγέλλει την διενέργεια δικαστικής ερεύνης,

Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε να ενημερώσετε το Σώμα :

Εάν ασκώντας τα δικονομικά δικαιώματα του Υπουργού Δικαιοσύνης, προτίθεστε να ζητήσετε την διενέργεια σχετικής προανάκρισης για το θέμα.

Aθήνα, 26/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας