02/02/2004, Θέμα: « Ημιτελή και ατελείωτα έργα του ΛΑΪΚΟΥ Νοσοκομείου».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας & Πρόνοιας

Θέμα : « Ημιτελή και ατελείωτα έργα του ΛΑΪΚΟΥ Νοσοκομείου».

H καθυστέρηση στα έργα του ΛΑΪΚΟΥ Νοσοκομείου έχει υπερβεί κάθε μέγιστο όριο λογικής. Το Λαϊκό Θυμίζει πλέον το “Γεφύρι της Άρτας” γεμάτο κατασκευές, σκαλωσιές, λάσπες, σκόνη, χώματα και υλικά. Ιδιαίτερα δε η ανολοκλήρωτη ανακατασκευή της ΜΕΘ πέρα από την στέρηση του Νοσοκομείου από τα πολύτιμες υπηρεσίες της, έχει παρασύρει σε μακρά υπολειτουργία ένα σύνολο πολλών άλλων δραστηριοτήτων όπως χειρουργικές Κλινικές και Μεταμοσχεύσεις. Ίδια φαινόμενα παρατηρούνται και με την ανακατασκευή της πτέρυγας της Αιμοδοσίας πράγμα που πέρα από την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού ενδεχομένως συνεπάγεται και κίνδυνο ασφαλείας των προϊόντων.

Κατόπιν τούτων, E Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε να ενημερώσετε το Σώμα:

  1. Ποία εταιρεία εκτελεί το όλο έργο και εάν αυτή είναι η ιδία με αυτή που κατά τον διαγωνισμό ανέλαβε να εκτελέσει το όλο έργο; Εάν είναι διαφορετική να αιτιολογήσετε το λόγο αλλαγής και να καταθέσετε την σχετική περί αυτού διοικητική πράξη.
  2. Πότε δημοπρατήθηκε το έργο; Ποία η Σύμβαση του έργου; Πότε υπεγράφη και με ποία προθεσμία;
  3. Πότε υπεβλήθη από την εταιρεία η μελέτη εφαρμογής και πότε εγκρίθηκε από την επιβλέπουσα Αρχή (ΔΕΑΠΑΝΟΜ);
  4. Να κατατεθούν οι αποφάσεις της Διοικήσεως του ΛΑΪΚΟΥ δυνάμει των οποίων ενεκρίθησαν οι παρατάσεις ανάθεσης του έργου.
  5. Πότε λήγει η τελευταία παράταση; Πότε θα παραδοθεί τελικώς το έργο;
  6. Ποίος ο προβλεπόμενος εξοπλισμός της ΜΕΘ και εάν τυχόν ήδη υφίσταται “σύμβαση εξοπλισμού”;
  7. Εαν έχει προκηρυχθεί “σύμβαση εξοπλισμού”. Ποία η συνολική δαπάνη εξοπλισμού;
  8. Εάν υπάρχουν στο Νοσοκομείο χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές και δεν λειτουργούν. Γιατί συμβαίνει αυτό και πότε αυτές προβλέπεται να λειτουργήσουν τελικώς;

Aθήνα, 02/02/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας