21/01/2004, Θέμα: « Εξωνοσοκομειακό παράρτημα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας & Πρόνοιας

Θέμα : « Εξωνοσοκομειακό παράρτημα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου».

Ο κ. Υπουργός Υγείας-Πρόνοιας, με την απάντησή του 4906 (86602) / 16-1-04 προς την Ερώτησή μας ΑΚΕ 2565/321/4.9.03, γνωστοποιεί στη Βουλή γεγονότα και απόψεις υφισταμένων του σχηματισμών ήτοι του Α’ ΠΕΣΥΠ Αττικής (10771/29-9-03) και της Διοικήσεως του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου (22/18-9-03) με τις οποίες προφανώς απολύτως συμφωνεί, υιοθετεί και καλύπτει ενώπιον της Βουλής ως απόψεις του Υπουργείου του.

Ειδικότερα και κατά το απαντητικό έγγραφο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, υπάρχει σε εξωνοσοκομειακό χώρο (διαμέρισμα κοινής πολυκατοικίας επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 18) όπου εκτελούνται εξετάσεις μοριακής βιολογίας ιατρικών δειγμάτων. Τούτο κατά την θέση των υπηρεσιών σας επιβάλλεται «από ιατρικούς λόγους που απαιτούν ξεχωριστό χώρο για τις εξετάσεις αυτές».

Προφανώς δηλαδή οι διατηρούντες και έχοντες αναπτύξει στο διαμέρισμα αυτό μίας πολυκατοικίας ένα εργαστήριο που κατά δήλωσή σας προς την Βουλή φέρεται ως εργαστήριο δυνητικής επικινδυνότητος, είναι αυτονόητον ότι θα έχουν λάβει και όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προς διασφάλιση της λειτουργίας αυτού κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στους λόγους που επέβαλαν την απομόνωσή του από νοσοκομειακό χώρο. Είναι δε αυτονόητο ότι τηρούν το ελάχιστο των όρων ασφαλείας ενός διαγνωστικού εργαστηρίου (π.χ. Μικροβιολογίας-Βιοπαθολογίας κλπ).

Αλλά και το Υπουργείο Υγείας ως υπεύθυνη για την Δημόσια Υγεία και την Υγειονομική Ασφάλεια Δημοσία Αρχή, όντας από μακρού ενήμερο για όλο το θέμα αυτό, είναι αυτονόητο ότι έχει λάβει και ασκεί όλα τα κατάλληλα μέτρα προς διασφάλιση περιβάλλοντος χώρου-περιοίκων-εργαζομένων, παραλλήλως προς την πιστότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια αποτελεσμάτων ενός εργαστηρίου το οποίο όπως προφανώς προκύπτει από τα έγγραφά σας παρέχει αμειβόμενες υπηρεσίες υγείας στο κοινό.

Επομένως, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε να μας ενημερώσετε :

  1. Aν υπάρχει άδεια λειτουργίας του Εργαστηρίου εκείνου (Παπαδιαμαντοπούλου 18) όπως για όλα τα Ιατρικά Εργαστήρια. Πότε η άδεια αυτή εξεδόθη, μετά από έλεγχο ποίας Αρχής και ποίος φέρεται ως επιστημονικός υπεύθυνος για το Εργαστήριο.
  2. Εάν είναι η αρμοδία Διεύθυνση Υγιεινής του Υπουργείου σας ενήμερη περί τούτου. Εάν ασκεί στο Εργαστήριο οποιοδήποτε έλεγχον όπως ασκεί ακόμη και στο τελευταίο Διαγνωστικό Εργαστήριο.
  3. Τι προδιαγραφές τηρούνται ως προς τα υλικά που διακινούνται προς και από το Εργαστήριο, δηλαδή είτε υλικά προς εξέτασιν είτε ως απόβλητα του εργαστηρίου.
  4. Αν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος χώρου (πρόκειται περί κοινής πολυκατοικίας) από την λειτουργία του Εργαστηρίου και ποία τα μέτρα αυτά (μονώσεως-σημάνσεως).

Aθήνα, 21/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας