21/01/2004, Θέμα: «Υπουργική Απόφαση-Προκήρυξη νέων Θέσεων μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα : «Υπουργική Απόφαση-Προκήρυξη νέων Θέσεων μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών».

Εις το ΦΕΚ 254/Παράρτημα/23-12-2003 δημοσιεύεται Υπουργική Απόφαση-Προκήρυξη νέων Θέσεων μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Προς καθορισμό των αντικείμενων τούτων η Απόφασή σας επικαλείται την Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής της 26ης Οκτωβρίου 2003.
Επειδή το περιεχόμενο των παραπάνω γνωστικών αντικείμενων διαφέρει των καθορισθέντων από την Σχολή, κατά την Γενική Συνέλευση αυτής της 14ης Ιανουαρίου 2004, γενομένης σχετικής συζητήσεως παρεσχέθη από τον Πρόεδρο της Σχολής και την Γραμματέα αυτής εις ερωτήσαντα μέλη της Γ.Σ. η διαβεβαίωση ότι έχει κινηθεί διαδικασία “διόρθωσης” των γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με την απόφαση της Σχολής δια της εκδόσεως διορθωτικής Αποφάσεώς σας.

Κατόπιν όλων αυτών, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε να καταθέσετε στο Σώμα :

  1. Τα πλήρη πρακτικά της Γ.Σ. της Σχολής των Συνεδριών αυτής 26-10-03 και 15-1-04.
  2. Τα έγγραφα που τυχόν έχετε μέχρι σήμερα παραλάβει προς “διόρθωση” και αποκατάσταση των γνωστικών αντικειμένων όπως αυτά προσδιορίσθησαν από το Σώμα.
  3. Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για τα μέτρα που έχετε λάβει ή προτίθεσθε να λάβετε ώστε να αποτραπεί η δια τυχόν παραποιήσεως των σχετικών στοιχείων επανάληψη φαινομένων όπως αυτό.

Aθήνα, 21/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας