20/01/2004, Θέμα: «Πρόταση εγκατάστασης Πανεπιστημιακής Κλινικής».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας & Πρόνοιας και Παιδείας

Θέμα : «Πρόταση εγκατάστασης Πανεπιστημιακής Κλινικής».

Παρακαλείσθε να καταθέσετε στην Βουλή : Την πλήρη σειρά εγγράφων που έχετε παραλάβει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με στοιχεία 20691, 1763/381 με τα πλήρη πρακτικά της Συνεδρίας της 15/7/03 της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής. Βάσει των πρακτικών αυτών, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά το έγγραφό του προς το Υπουργείο Υγείας 104928-Β1 της 3-10-03 ζητεί “συναινώντας” την εγκατάσταση στο ΛΑΪΚΟ Νοσοκομείο Αθηνών της Αιματολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής που έχει ιδρυθεί με την Απόφαση 69379/Β1/3.7.03 (ΦΕΚ 899 τ.Β/3.7.03). Αιτούμεθα όλα τα παραπάνω στοιχεία ως και πιστό αντίγραφo της Ημερησίας Διάταξης-Πρόσκλησης της ανωτέρω Συνεδρίας της Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής της 15/7/03 προκειμένου η Βουλή να ενημερωθεί πληρέστερα διότι υπό πολλών συνέδρων της Γ.Σ. της Σχολής αυτής καταγγέλλεται ότι τέτοιο θέμα ουδόλως συνεζητήθη. Οπωσδήποτε δε, δεν περιλαμβάνεται ρητώς στα συζητητέα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίας παρά την προφανή σπουδαιότητά του.

Πέραν τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας να ενημερώσει το Σώμα εάν υφίσταται οποιαδήποτε μελέτη χωροταξικη-αναπτύξεως-λειτουργικότητος του Λαϊκού Νοσοκομείου εν όψει της ζητούμενης από αυτόν εγκατάστασης νέας κλινικής στο Νοσοκομείο και μάλιστα περιλαμβάνει κατά την ιδρυτική απόφαση αυτής πολλές “Μονάδες” και λειτουργικά Τμήματα. Η υπερπληρότης του Λαϊκού Νοσοκομείου είναι γνωστό από μακρού πρόβλημα στο Υπουργείο Υγείας, ώστε να είναι πασίγνωστο ότι αναζητούνται μέθοδοι αφ’ ενός μεν αποσυμφόρησης αυτού, αφ’ ετέρου δε επέκτασής του σε (πρακτικώς ανύπαρκτους) γειτονικούς χώρους.

Προ πάσης δε διευθετήσεως τέτοιων προβλημάτων, καθίσταται τελείως παράλογη η εγκατάστασης και μίας άλλης ακόμη Κλινικής και μάλιστα με τόσον μεγαλεπήβολα σχέδια ανάπτυξης όσα περιέχονται στην ιδρυτική της Απόφαση, και τόσον υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας νοσηλευομένων αλλά και εκπαιδευτική αποστολή παράλληλα και ταυτόχρονα. Υπάρχει ή έχει ζητηθεί γνωμάτευση, απλή γνώμη ή άλλη οποιαδήποτε πρόταση από πλευράς του ιδίου του Λαϊκού Νοσοκομείου σχετική με το θέμα στο Υπουργείο Υγείας; Εκκρεμεί ήδη άλλη πρόταση εγκατάστασης Κλινικής ή Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής στο Λαϊκό Νοσοκομείο; Αν ναι, από πότε, και ποία η τυχόν τηρούμενη προτεραιότητα επί της διαδικασίας της σειράς εγκατάστασης;

Aθήνα, 20/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας