14/01/2004, Θέμα: «Εκπαίδευση φοιτητών σε ανύπαρκτη Πανεπιστημιακή Κλινική».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας & Πρόνοιας και Παιδείας

Θέμα : «Εκπαίδευση φοιτητών σε ανύπαρκτη Πανεπιστημιακή Κλινική».

Κατά το έγγραφο Α.Π. 106/5-9-03 της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών γίνεται «ορθή επανακοινοποίηση» του Προγράμματος Καταμερισμού των Φοιτητών που ασκούνται στην Καρδιολογία Φοιτητών Ιατρικής του 9ου και 10ου Ακαδημαϊκού Εξαμήνου.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι προς άσκηση φοιτηταί ιατρικής κατανέμονται σε δύο Καρδιολογικές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ήτοι: Την Α ‘ Καρδιολογική Κλινική, διευθυνόμενη από τον Καθηγητή κ. Χρ. Στεφανάδη στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Αθηνών και την λεγόμενη “Β’ Καρδιολογική Κλινική” διευθυνόμενη από τον Καθηγητή κ. Δ. Κρεμαστινό στο «Αττικό» Νοσοκομείο Χαϊδαρίου.

Κατόπιν αυτών, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε να μας ενημερώσετε:

  1. Εάν ο προγραμματισθείς κατά τα ανωτέρω έγγραφο της Σχολής καταμερισμός φοιτητών στις δύο παραπάνω Κλινικές έχει υλοποιηθεί και σε ποια έκταση (δηλαδή πόσοι φοιτηταί ασκούνται στην κάθε μία Κλινική ονομαστικώς – να κατατεθεί δε ο ονομαστικώς κατάλογος ασκουμένων κατά κλινική).
  2. Δεδομένου ότι το έγγραφο αυτό της Ιατρικής Σχολής φέρει ημερομηνία 5-9-03 να μας γνωρίσετε εάν σήμερα, τέσσερις μήνες από τότε, η λεγόμενη Β’ Καρδιολογική Κλινική του πανεπιστημίου λειτουργεί και πού.
  3. Να καταθέσετε κατάλογο του υπηρετούντος στην Κλινική εκείνη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Ποίος διευθύνει την Β’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου σήμερα;
  4. Δεδομένου ότι όπως όλοι (πλην προφανώς των κ.κ. Υπουργών Παιδείας και Υγείας) γνωρίζουν η Β’ Καρδιολογική Κλινική ΔΕΝ υφίσταται ουσιαστικώς, ΟΥΤΕ εγκατεστημένη στο Αττικό Νοσοκομείο είναι, ΟΥΤΕ διευθύνεται από τον κ. Δ. Κρεμαστινό (παραμένει εν ενεργεία βουλευτής μέχρι την κατάθεση της παρούσας), παρακαλoύνται οι ερωτώμενοι κ.κ. Υπουργοί να βεβαιώσουν την Βουλή εάν η Κλινική εκείνη υπάρχει στην πραγματικότητα και εάν ναι από πότε άρχισε να λειτουργεί.

Aθήνα, 14/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας