15/01/2004, Θέμα: «Συγχώνευση Τμημάτων του Νοσοκομείου Παίδων Π&Α Κυριακού».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας & Πρόνοιας

Θέμα : «Συγχώνευση Τμημάτων του Νοσοκομείου Παίδων Π&Α Κυριακού».

Στο Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π&Α Κυριακού λειτουργεί από το 1987 το μεγαλύτερο Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παίδων της χώρας. Παρακολουθεί 10.000 στο Ιατρείο του παιδιά κατ’ έτος, νοσηλεύει 800 παιδιά κατ’ έτος και ειδικεύει γιατρούς για την απόκτηση της ειδικότητας της ενδοκρινολογίας. Στο ίδιο Νοσοκομείο από το 1997 λειτουργεί το λεγόμενο Τμήμα Αύξησης και Ανάπτυξης. Τούτο διευθύνεται από της ιδρύσεώς του από έναν ιατρό ο οποίος αμέσως μετά τον διορισμό του τοποθετήθηκε ως Πρόεδρος άλλου Νοσοκομείου των Αθηνών μέχρι καταργήσεως του θεσμού των «προέδρων νοσοκομείου» οπότε ανέλαβε «Σύμβουλος» του Υπουργού Υγείας. Επομένως από του διορισμού του μέχρι τώρα δεν άσκησε ιατρικά καθήκοντα. Το Τμήμα αυτό, δεν αναγνωρίζεται για απόκτηση ειδικότητας ούτε ο συγκεκριμένος Ιατρός-Διευθυντής του έχει ειδικότητα ενδοκρινολόγου. Με δική σας Απόφαση, τα δύο παραπάνω Τμήματα «συγχωνεύθηκαν» σε ένα και πρακτικά Διευθυντής ενοποιουμένου Τμήματος ως ο μόνος έχων τα νόμιμα προσόντα κατέστη ο Διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης και Αύξησης. (Στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας η θέση Διευθυντή είναι κενή λόγω συνταξιοδοτήσεως)και υπό προκήρυξη. Όμως, η προκήρυξη εκείνη με εντολή σας «ανεκλήθη»). Ως πρόσχημα της «συγχώνευσης» των Τμημάτων αυτών, ήτο η μονίμως συζητούμενη και ουδέποτε υλοποιούμενη «συγχώνευση» ολοκλήρου του Νοσοκομείου Παίδων Π&Α Κυριακού με το γειτονικό του Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Η συγχώνευση εκείνη, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και μελέτη, τεχνική δεξιότητα για να υπερπηδηθούν τα νομικά εμπόδια της συγχώνευσης ενός κληροδοτήματος (Α. Κυριακού) με ένα άλλο ΝΠΔΔ (Αγ. Σοφία). Κυρίως όμως απαιτεί την βούληση να αντιμετωπίσει κανείς το κύμα δυσαρεσκειών που συνεπάγεται η κατάργηση πολλών καταργουμένων τιτλοφόρων (π.χ. από τους δύο Διοικητές πρέπει να μείνει ο ένας).

Προς αποφυγή αυτού του σκοπέλου, επελέγη ο οδός της «δια κρίσεως» μετακινήσεως του κομματικού εκλεκτού σας και Διευθυντού του Τμήματος Αύξησης-Ανάπτυξης στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας. Επειδή σε αυτός στερείται της ειδικότητος του ενδοκρινολόγου, ορίζετε ότι τα προσόντα του Διευθυντού πρέπει να είναι ειδικότητα παιδιατρικής ή ενδοκρινολογίας και ότι η κρίσις ΔΕΝ θα γίνει με συμμετοχή ενδοκρινολόγων αλλά παιδιάτρων αποκλειστικώς. Αυτή είναι φοβούμεθα η σημερινή «υπαρκτή» δεοντολογία του εκσυγχρονισμένου ΕΣΥ και των στελεχών του. Επομένως οδηγείται η κατάστασις σε επιλογή προσώπου που ΔΕΝ θα διαθέτει την ειδικότητα την οποία το Τμήμα υποτίθεται θα χορηγεί.

Ενώπιον αυτής της τραγικής για το κύρος του Τμήματος εξελίξεως που οφείλεται και προκαλείται από δική σας αποκλειστικώς παρέμβαση και παρά την αντίθετη ρητή θέση των οργάνων του Νοσοκομείου, των Εταιρειών της ειδικότητας αλλά και αντίθετα με την κοινή λογική,

Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ A Λ Ε Ι Σ Θ Ε :

  1. Να καταθέσετε στο Σώμα: α) Την απόφαση με την οποία ορίσθησαν τα προσόντα (ειδικότητα) του Διευθυντού Ενδοκρινολογικού Τμήματος, β) Κατάλογο των υπηρετούντων στα Τμήματα Ενδοκρινολογίας και Αύξησης-Ανάπτυξης ειδικών ιατρών και τον τίτλο ειδικότητας εκάστου εξ αυτών.
  2. Τι θα γίνει με την άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας ενδοκρινολογίας στο Τμήμα; Θα εξακολουθήσει τούτο να ασκεί ιατρούς σε μια ειδικότητα την οποία δεν φέρει ο διευθυντής του; Ο συγκεκριμένος Διευθυντής του Τμήματος Αύξησης-Ανάπτυξης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Βουλή, πόσο χρόνο υπηρεσίας έχει στο Τμήμα, πόσο έχει μισθοδοτηθεί από το Νοσοκομείο συνολικώς όσο κατέχει την θέση, εάν κατά τον χρόνο εκείνο κατείχε άλλο δημόσιο αξίωμα και εάν το αξίωμά του αυτό ήτο πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Πόσες συνολικώς Εφημερίες έχει πραγματοποιήσει στο Τμήμα του αυτό;

Aθήνα, 15/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας