13/01/2004, Θέμα: «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών».

Αρ.Πρωτ. : 8607/1307
Ημερ. Καταθέσεως : 13-1-2004

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας & Πρόνοιας και Παιδείας

Θέμα : «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο», λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με βασικό μέτοχο το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λειτουργεί στον κερδοφόρο στην χώρα μας κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και το τελευταίο φαίνεται από την άριστη οικονομική πορεία του συνόλου των ιδιωτικών θεραπευτηρίων στην Αθήνα. Εις πείσμα του γενικού αυτού θετικού κλίματος, το «Ευγενίδειο» δυσπραγεί οικονομικώς από πολλών ετών και πρακτικώς στηρίζεται σε οικονομικούς πόρους του Πανεπιστημίου για να μην οδηγηθεί σε «κλείσιμο» λόγω ασυμφόρων οικονομικών ελλειμμάτων.

Τούτο ουδόλως οφείλεται σε ζημιογόνο λειτουργία λόγω του χάσματος νοσηλείων-πραγματικών λειτουργικών εξόδων, όπως τα δημόσια νοσοκομεία, δεδομένου ότι αυτό δέχεται μόνον τα λεγόμενα «ευγενή» ασφαλιστικά ταμεία, ουδόλως δε ασφαλισμένους ΙΚΑ ? ΟΓΑ ? ΤΕΒΕ ? ΝΑΤ, κ.λ.π., ούτε ανασφάλιστους, φοιτητάς, κ.λ.π. Λειτουργεί με χαμηλή γενική πληρότητα (55%) και με πληρότητα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 40%. Σήμερα «τρέχει» με ζημία 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία του 2003 κινείται στα 800 χιλιάδες ευρώ. Συνολικώς οφείλει στις Τράπεζες ΑΛΦΑ – ΕURΟΒΑΝΚ 580.000 ευρώ, με επιτόκια 9%.

Γενικώς αποτελεί ζημιογόνο μονάδα χαμηλού επιπέδου υπηρεσιών που είναι αναντίστοιχες με τις δυνατότητές του και με την φήμη του δυναμικού του. Αποτελεί δε κακό παράδειγμα των δυνατοτήτων της διοικήσεως του δημοσίου πανεπιστημίου να αναπτύξει μια μετρήσιμη παραγωγικώς δραστηριότητα. Σημειώνεται δε ότι όλα τα παραπάνω (ευγενή ταμεία μόνον, μη-νοσηλεία απόρων ασθενών, ουδεμία εκπαιδευτική δραστηριότητα, πλήρης έλλειψη ειδικευομένων ιατρών, κ.λ.π.) πραγματοποιούνται κατά ρητή παράβαση των όρων λειτουργίας-δωρεάς του διαθέτη Ευγενίδη.

Κατόπιν όλων αυτών, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε και παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε :

  1. Εάν σήμερα υπάρχει «αλληλόχρεος» λογαριασμός με το Πανεπιστήμιο και πώς κινείται αυτός.
  2. Να καταθέσετε του ισολογισμούς της τελευταίας 5-ετίας και τους προϋπολογισμούς 2003 και 2004.
  3. Ποία η πρόβλεψη για τα αποτελέσματα χρήσεως 2003;
  4. Πώς και υπό ποίου έχουν καλυφθεί οι ζημίες των τελευταίων ετών; Με πόσα ποσά;
  5. Ποίο το συνολικό ύψος δανεισμού σε Τράπεζες και ποια τα επιτόκια;
  6. Ποία η σχέση δανείων προς ίδια κεφάλαια; Σε τι ύψος ανέρχονται τα ίδια κεφάλαια;
  7. Ποία συνολικώς η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου την τελευταία 10-ετία, σε ποίο ύψος ανήλθε και με τι τρόπο υλοποιήθηκε (δηλαδή μετρητά η κεφαλαιοποίηση χρεών); Υπό ποίου κατεβλήθη η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου;
  8. Ποίος ο Οικονομικός Υπεύθυνος του «Ευγενειδίου», με τι σχέση εργασίας εργάζεται εκεί και υπό ποίου ούτος επελέγη;
  9. Υπάρχουν ειδικά κριτήρια παραγωγικότητος στελεχών του «Ευγενιδείου» και ποία;
  10. Ποία η Διοίκηση του Ευγενιδείου (ΔΣ-Γενικός Διευθυντής-Διευθύνων Σύμβουλος); Ποίοι οι μέτοχοι της Α.Ε. ονομαστικώς;

Aθήνα, 13/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας