12/01/2004, Θέμα: «Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας

Θέμα : «Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες».

Οι ανακατασκευές πολλών δημοσίων νοσοκομείων, περιλαμβάνουν και την ανάπτυξη της λεγόμενης «Πτέρυγας Βελτιωμένων Θέσεων». Σκοπός τέτοιων κατασκευών, ήτο η κατά τις εξαγγελίες προσέλκυση ασθενών διατεθειμένων να νοσηλευθούν στο δημόσιο νοσοκομείο υπό συνθήκες καλής ξενοδοχειακής φροντίδας με καταβολή αναλόγου τιμήματος και καλυπτομένων από συμβόλαια ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών («πακέτα»). Τούτο σημαίνει ότι τα Νοσοκομεία μεμονωμένα ή συνολικώς θα προβούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών-συμβολαίων με σκοπό την υλοποίηση αυτού του μέτρου. Τούτο, πέραν των άλλων, ενδεχομένως θα βελτιώσει την σημερινή δεινή τους οικονομική κατάσταση. Από άλλες πλευρές όμως, αντιτείνεται ότι «νομικοί λόγοι» απαγορεύουν την σύναψη τέτοιων συμβολαίων ασφαλιστικών εταιρειών με δημόσια νοσοκομεία, πράγμα που ματαιώνει όλα αυτά τα σχέδια με βάση τα ισχύοντα, μετατρέπει δε την όλη εξαγγελία σε «όνειρο» μέχρι νέα νομοθετική κάλυψη

Ο κ. Υπουργός, Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι :

  1. Να ενημερώσει την Βουλή πόσες τέτοιες συμβάσεις έχουν μέχρι σήμερα υπογραφεί τις οποίες παρακαλείται να καταθέσει στην Βουλή.
  2. Να ενημερώσει την Βουλή για το πλαίσιο που θα διέπει τις συμβάσεις αυτές. Απαιτείται κατά το Υπουργείο σας ειδική νομοθετική ρύθμιση πριν ενεργοποιηθεί το μέτρο τούτο
  3. Τα Όργανα των Νοσοκομείων (και ποία) είναι αρμοδίως ήδη εξουσιοδοτημένα να προβαίνουν στην σύναψη τέτοιων συμβολαίων;
  4. Σε τι ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο του για το σκοπό αυτό. Υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες οδηγίες;

Aθήνα, 12/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας