12/01/2004, Θέμα: «Εθνικός έλεγχος στην δικαιόχρηση Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562  Γραφείο 408  Τηλ. 210-3706405  Fax : 210-3706005

Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100  Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300

email : agian@med.uoa.gr

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Δια τον κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας

Θέμα : «Εθνικός έλεγχος στην δικαιόχρηση Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών».

Πολλά από τα λεγόμενα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών έχουν με συμβάσεις αναπτύξει συνεργασίες με Πανεπιστήμια της αλλοπαδής. Οι χορηγούμενοι τίτλοι υπάρχει ενδεχόμενο τελικώς να εισέλθουν σε φάση διαδικασίας αναγνώρισης ισοτιμίας με τίτλο ΑΕΙ μέσω ρυθμίσεων (νομοθετικών, διοικητικών ή δικαστικών) που τελικώς θα επιβληθούν στην χώρα ως υποχρεώσεις μας προς την λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, σε τέτοια περίπτωση, καθοριστικής σημασίας θα είναι η τυχόν συμμόρφωση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών προς ορισμένες αρχές λειτουργίας, όπως θα προκύπτει από τον έλεγχο από όργανα της πολιτείας. Οι εκπρόσωποι των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, ισχυρίζονται ότι στην πλειονότητά τους επιθυμούν και αποδέχονται τον τυχόν έλεγχο αρμοδίως αλλά ότι το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει «αναρμοδιότητα» και ότι τα θεωρεί «ιδιωτικές επιχειρήσεις που ουδεμία σχέση έχουν με την εκπαίδευση». Επομένως ΟΥΔΕΙΣ ασκεί και τον επιβαλλόμενο έλεγχο σε αυτά τα «Κέντρα».

Ο κ. Υπουργός Παιδείας Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α Ι :

1.Eαν υπάρχει όργανο του Υπουργείου του που ασκεί εποπτικώς έλεγχο στα Κέντρα αυτά. Ποίο το όργανο αυτό, ποία η αποστολή του και τι εντολές ελέγχου έχει ο ίδιος δώσει στο όργανο αυτό.

2.Ποία τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα εκ του ελέγχου τούτου;

3.Υπάρχουν προδιαγραφές λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Κέντρων αυτών;

4.Ποίος ελέγχει τις «Συμβάσεις δικαιόχρησης, πιστοποίησης, αναγνώρισης» ή παρεμφερείς;

5.Οι Συμβάσεις αυτές κατατίθενται σε οποιαδήποτε ελληνική αρχή προκειμένου να αρχίσουν ισχύουν ή η ύπαρξή τους βασίζεται στην απλή δήλωση των ιδιοκτητών των «Κέντρων»;

6.Υπάρχουν περιορισμοί από πλευράς Eλλάδος στα πανεπιστήμια με τα οποία είναι δυνατή σύμβαση δικαιόχρησης;

7.Υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. τα οποία να έχουν συνάψει τέτοιες συμβάσεις στην Eλλάδα;

Aθήνα, 12/01/2004

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος

Βουλευτής Φθιώτιδας

Posted on 12 Ιανουαρίου 2004, in Ερωτήσεις. Bookmark the permalink. Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 12/01/2004, Θέμα: «Εθνικός έλεγχος στην δικαιόχρηση Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών»..

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: