Τελευταίες αναρτήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-5-2011

Θέμα: “Δελτίο Τύπου Τομέα Υγείας, σχετικά με ολοήμερη εφημερία του Πανεπ. Νοσοκ. ΑΤΤΙΚΟ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-4-2011

Θέμα: “Δελτίο Τύπου Τομέα Υγείας, σχετικά με συγχωνεύσεις νοσοκομείων”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-4-2011

Θέμα: “Δελτίο Τύπου Τομέα Υγείας, σχετικά με νοσοκομείο Αλεξάνδρα”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12-4-2011

Θέμα: “Δελτίο Τύπου Τομέα Υγείας, σχετικά με αναστολή λειτουργίας Αρεταίειου-Αιγηνίτιου”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-4-2011

Θέμα: “Δελτίο Τύπου Τομέα Υγείας, σχετικά με αναστολή λειτουργίας Αρεταίειου-Αιγηνίτιου”

1648

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ (ΣΦΕΕ) 01112011