Ερώτηση προς Υπουργεία Υγείας Παιδείας και Εργασίας για Προβλήματα στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών 17-11-2011

Προς Υγείας Παιδείας και Εργασίας για Προβλήματα στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών 17112011