Ερώτηση προς Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών για Χρηματοδότηση σε Διαγωνισμούς για τα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών 17-11-2011

Προς Παιδείας και Οικονομικών για Χρηματοδότηση σε Διαγωνισμούς για τα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών 17112011