Πρόγραμμα περιοδείας - Τετάρτη 16/9/2009

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Δίβρη 17:00 Κοινοτικό καφενείο κ.Αντώνη Κατόπη
Λυγαριά 18:15 Καφενείο κ. Καραγιώργου Ανδρέα
Αγ.Παρασκευή 19:00 Καφενείο κας Ζιάκα Αντωνίας
Μ. Βρύση 19:45 Καφενείο κ.Παπαγεωργίου Βασίλη
Ροδίτσα 20:15 Καφενείο κ. Κάτζελα Δημήτριου
Ανθήλη 21:00 Καφενείο κ.Διαμαντή Βασίλειου