Πρόγραμμα περιοδείας - Τρίτη 15/9/2009

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Γουλέμι 19:00 Στα καφενεία του χωριού
Μεγαπλάτανος 19:45 Καφενείο κ. Δημητρίου
Λιβανάτες 20:15 Καφενείο κ.Παπαθανασίου Γεωργίου
Αρκίτσα 21:15 Καφενείο κ.Κουκοβίνου Αθανάσιου