30/10/2008 Θέμα : «Καθυστέρηση ολοκλήρωσης ελέγχων από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π.».

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα : «Καθυστέρηση ολοκλήρωσης ελέγχων από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π.».

Οι συνημμένες παραγγελίες διενέργειας ελέγχου από το ΣΕΥΥΠ ιατρικών δραστηριοτήτων χρονολογούνται από ετών. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί γνωστό το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αντίθετα οι δραστηριότητες αυτές συνεχίζονται και μάλιστα εξακολουθούν να διαφημίζονται στον τύπο.

Κατόπιν αυτών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το Σώμα για την πορεία των ελέγχων αυτών, τους λόγους καθυστερήσεων και το τυχόν εκδοθέν πόρισμα.

Aθήνα, 30/10/08
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας