ΦΕΚ 164 /Α΄/ 29-6-2005 - ΦΕΚ 1892/ Β΄/ 21-12-2004 - ΦΕΚ 1202 / Α΄/ 30-8-05

ΦΕΚ 164 /Α΄/ 29-6-2005 ” Ανάπτυξη τμημάτων και μονάδων νοσηλείας παίδων στις Γενικές και Μικτές ιδιωτικές κλινικές.”

ΦΕΚ 1892/ Β΄/ 21-12-2004 ” Καθορισμός νοσηλίων Νεογνικών Μονάδων σε Ιδιωτικές κλινικές, με πακέτο νοσηλείας.”

ΦΕΚ 1202 / Α΄/ 30-8-05
” Συνεργασία του Γ.Ν.Α.” Κοργιαλένειο-Μπενάκειο” ΕΕΣ με το νοσηλευτικό ίδρυμα Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.”