02/02/2004, Θέμα: «Διοικητική και Λειτουργική Οργάνωση Αττικού Νοσοκομείου».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας & Πρόνοιας

Θέμα : «Διοικητική και Λειτουργική Οργάνωση Αττικού Νοσοκομείου».

Η Έναρξη των λεγομένων «εφημεριών» του Αττικού Νοσοκομείου μας υποχρεώνει να ζητήσουμε να ενημερώσετε την Βουλή για τα παρακάτω στοιχεία διοικητικής και λειτουργικής του οργανώσεως.

  1. Ποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού (ονομαστικός κατάλογος);
  2. Ποίος ο ισχύων Οργανισμός αυτού σήμερα;
  3. Ποιος ο συνολικός αριθμός των σήμερα διατιθεμένων εκεί κλινών;
  4. Ποίοι οι εγκατεστημένοι και υπηρετούντες εκεί ιατροί-διευθυνταί Κλινικών και Τμημάτων αυτού (Ονομαστικός κατάλογος);

Aθήνα, 02/02/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας