02/02/2004, Θέμα: «Ανεκτέλεστος Πίνακας Διοριστέων σε ΟΤΑ».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Θέμα : «Ανεκτέλεστος Πίνακας Διοριστέων σε ΟΤΑ».

Την 24η Δεκεμβρίου 2003 εδημοσιεύθη στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως ο τελικός Πίνακας εκατοντάδων διοριζομένων ως δημοτικών αστυνομικών σε ΟΤΑ της Περιφερείας Αττικής. Η διαδικασία αυτή ήτο το τελικό αποτέλεσμα προκήρυξης και επιλογής από την αρμόδια Περιφέρεια με κριτήρια ΑΣΕΠ. Τα σχετικά προς μισθολογική τους κάλυψη κονδύλια, κατά την προκήρυξη φέρονται ήδη εκταμιευθέντα και καταβληθέντα στους ΟΤΑ. Μέχρι σήμερα ουδεμία συμμόρφωση των ΟΤΑ προς πρόσκληση και ανάθεση εργασίας των διοριζομένων υπάρχει, με διάφορα προσχήματα.

Επομένως, Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε :

Να μας ενημερώσετε τι μέτρα έχετε λάβει ή θα λάβετε προς εκτέλεση των ανωτέρω διορισμών και κάλυψη των σχετικών αναγκών των ΟΤΑ.

Aθήνα, 02/02/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας