Ερώτηση για οικονομική κατάσταση αποθεματικών των δημοσίων νοσοκομείων ΝΠΔΔ μετά το λεγόμενο κούρεμα ομολόγων 28-3-2012

Θέμα: «Οικονομική κατάσταση αποθεματικών των δημοσίων νοσοκομείων ΝΠΔΔ μετά το λεγόμενο κούρεμα ομολόγων»