ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 13-3-2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ