Ερώτηση για διοικητική παραλαβή δημοσίων κτιρίων και συνέπειες από κατασκευαστικές ατέλειες 8-2-2012

Διοικητική παραλαβή δημοσίων κτιρίων και συνέπειες από κατασκευαστικές ατέλειες