Ερώτηση προς Υπουργείο Προστασία του Πολίτη για εστίες ρύπανσης και συνάθροισης αστέγων σε εγκαταλειμμένα κτίρια των Αθηνών 2-2-2012

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ Εστίες ρύπανσης και συνάθροισης αστέγων σε εγκαταλειμμένα κτίρια των Αθηνών