Ερώτηση προς Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών για αιφνιδιαστική έρευνα σε Γραφεία Συνδέσμων Εισαγωγέων Υγειονομικών Υλικών 30-1-2012

ΠΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ Αιφνιδιαστική έρευνα σε Γραφεία Συνδέσμων Εισαγωγέων Υγειονομικών Υλικών 30012012