Ερώτηση προς Υπουργείο Εξωτερικών για απαλοιφή των στοιχείων εθνικότητος στα αρχεία πληθυσμού της Αλβανίας 8-12-2011

ΠΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ Απαλοιφή των στοιχείων εθνικότητος στα αρχεία πληθυσμού της Αλβανίας 08122011