Ερώτηση προς Υπουργεία Υγείας και Απασχόλησης για κατάσταση βαρύτητας αναπηρίας ατόμων με αιμοσφαιρινοπάθειες 2-12-2011

ΠΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κατάσταση βαρύτητας αναπηρίας ατόμων με αιμοσφαιρινοπάθειες 02122011