ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 7-10-2011

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 07102011