ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

09/03/2010, Άρθρο εφημερίδας “ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ”

Άρθρο εφημερίδας σχετικά με το νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”

Άρθρο εφημερίδας σχετικά με το νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”

Άρθρο εφημερίδας σχετικά με το νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”

Άρθρο εφημερίδας σχετικά με το νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”

05/07/2005, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή” 20/07/2005, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή”

20/07/2005, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή” 20/07/2005, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή”

09/09/2005, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή”

01/09/2005, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή”

24/08/2005, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή”

22/12/2004, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή”

22/10/2004, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή”

11/05/2004, Άρθρο εφημερίδας “βραδυνή”

12/06/2005, Άρθρο εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

20/05/2005, Άρθρο εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

11/12/2004, Άρθρο εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

25/07/2004, Άρθρο εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

08/05/2004, Άρθρο εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

30/04/2004, Άρθρο εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

30/03/2004, Άρθρο εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

Για να κατεβάσετε τον Adobe Reader πατήστε εδώ.