Πρόγραμμα περιοδείας - Πέμπτη 1/10/2009

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Παλαμά 16:30 Καφενεία του χωριού
Φιλιαδώνια 17:15 Καφενεία του χωριού
Νεοχώρι Δομοκού 18:00 Καφενείο κ. Δουβλέκα Δημητρίου
Μελιταία 18:30 Καφενεία του χωριού
Μακρολίβαδο 19:00 Καφενεία του χωριού
Καρυές 19:30 Καφενεία του χωριού
Πολυδένδρι 20:00 Στάση
Μαντασιά 20:15 Καφενεία του χωριού
Βούζι 20:45 Καφενείο κ.Μπακογιάννη Γεώργιου
Αχλαδιά 21:15  
Πετρωτό 21:45 Καφενείο κ.Σκλαβούνη Ηλία