Πρόγραμμα περιοδείας - Πέμπτη 10/9/2009

ΠΡΩΪ

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ
Μακρακώμη 10:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΩΡΑ
Συκάς 18:00
Βασιλικά 18:30
Καρυά Υπάτης 19:00
Λαδικού 19:30
Ροδωνιά 20:00
Λουτρά Υπάτης 20:30