ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τοπικός Τύπος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 15/02/2006

Άρθρο στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” Φθιώτιδας, 15/02/2006

Τοπικός Τύπος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 15/02/2006 Νο2

Άρθρο στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” Φθιώτιδας, 15/02/2006

Τοπικός Τύπος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 15/02/2006

Άρθρο στην εφημερίδα “ΤΟ ΦΩΣ” Φθιώτιδας, 15/02/2006

Τοπικός Τύπος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11/02/2006

Άρθρο στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” Φθιώτιδας, 11/02/2006

Τοπικός Τύπος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 06/02/2006

Άρθρο στην εφημερίδα “ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ” Φθιώτιδας, 06/02/2006

Τοπικός Τύπος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 31/01/2006

Άρθρο στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” Φθιώτιδας, 31/01/2006

Τοπικός Τύπος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13/07/2005

Άρθρο στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” Φθιώτιδας, 13/07/2005

Τοπικός Τύπος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13/07/2005 No2

Άρθρο Νο2 στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” Φθιώτιδας, 13/07/2005