15/01/2004, Θέμα: «Εφημερίες Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Υγείας & Πρόνοιας

Θέμα : «Εφημερίες Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”».

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το Σώμα πώς και υπό ποίας Κλινικής καλύπτονται τα περιστατικά νευροχειρουργικής του Νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, τόσον κατά τις Γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου αυτού όσον και κατά την εσωτερική του εφημερία.

Επίσης παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε εάν το Πρόγραμμα Εφημερίας του Νοσοκομείου αναγράφει εφημερεύοντα νευροχειρουργό (ένα ή περισσότερους) κατά το τελευταίο τρίμηνο και εάν και γιατί νευροχειρουργικά περιστατικά προσερχόμενα εκεί διακομίζονται με ευθύνη του Νοσοκομείου αλλού (και πού).

Aθήνα, 15/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας