09/01/2004, Θέμα: « Απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών προς μετονομασία του Αμφιθεάτρου «Αιγινήτειου» Νοσοκομείου σε «Αμφιθέατρο Καθηγητή Στεφανή».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας & Πρόνοιας και Παιδείας

Θέμα : « Απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών προς μετονομασία του Αμφιθεάτρου «Αιγινήτειου» Νοσοκομείου σε «Αμφιθέατρο Καθηγητή Στεφανή».

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, υποτίθεται ότι ευλαβείται τους δωρητές του στη γενναιοδωρία των οποίων οφείλεται μέγα μέρος της κτιριακής του υποδομής. Μάλιστα αφιερώνει σε αυτούς πολλά μνημεία ευγνωμοσύνης ενδεικτικά της ευσέβειας και τιμής πανεπιστημιακών αρχών και σπουδαζόντων. Όμως, φαίνεται ότι πίσω από την επίσημη αυτή τακτική υποκρύπτεται πολιτική υστερόβουλης αχαριστίας, αγνωμοσύνης και λήθης. Τούτο είναι εμφανές όχι μόνον από την εγκατάλειψη πολλών Κληροδοτημάτων στο «έλεος θεού και ανθρώπων» (κυριολεκτικώς), πράγμα που αποτελεί το χειρότερο κίνητρο προσέλκυσης νέων συγχρόνων ευεργετών. Φαίνεται όχι μόνον από την υποκριτική πολυτελέστατη έκδοση «λευκώματος ευεργετών» που καθαρά και «εκ του σημερινού αποτελέσματος» αποβλέπει στον πλουτισμό ορισμένων από την έκδοση εκείνη.

Ο πλουτισμός με τέτοιες διαδικασίες φοβούμεθα είναι καθημερινό και πολλαπλό φαινόμενο στο Πανεπιστήμιο. Σύντομα δε θα κληθεί ο αρμόδιος Υπουργός να ενημερώσει την Βουλή και για άλλα στοιχεία αυτής της παθολογίας.
Η αγνωμοσύνη όμως, φαίνεται κυρίως με την πρόσφατη «απόφαση» της Πανεπιστημιακής Εφορείας να μετονομάσει το Αμφιθέατρο του Αιγινητείου Νοσοκομείου που ολόκληρο είναι προϊόν δωρεάς της προσωπικής περιουσίας του αείμνηστου Καθηγητή Αιγινήτη και της συζύγου του και επομένως δικαιωματικά θα λέγαμε φέρει το όνομά του από αιώνος (ιδρύθηκε το 1904).

Το όνομα τιμής του Αμφιθεάτρου καταργείται και το Αμφιθέατρο αντιδεοντολογικά «αναβαπτίζεται» με το όνομα διατελέσαντος καθηγητού της Σχολής, και σήμερα Υπουργού Υγείας. Όσον και εάν επιθυμεί να τιμήσει κανείς τον υπουργό Υγείας κ. Κώστα Στεφανή ως ακαδημαϊκό διδάσκαλο, δεν δύναται να πράξει τούτο υποτιμώντας την προσφορά του Μεγάλου Ευεργέτη και Ιδρυτή του Νοσοκομείου εκείνου. Και ακόμη δεν δύναται να παραγνωρίσει ότι ο κ. Στεφανής, ως Υπουργός Υγείας εξακολουθεί απέναντι του Πανεπιστημίου να τηρεί την ίδια τακτική και πνεύμα των προκατόχων του, την αποτυχία των οποίων εστρατεύθη να καλύψει ως έσχατη λύση ανάγκης. Και ουδείς δύναται να παραγνωρίσει ότι ο κ. Στεφανής ως Υπουργός εξακολουθεί να στερεί το Πανεπιστήμιο από το ιδιόκτητο Λαϊκό Νοσοκομείο του ενώ ακόμη ιδιοποιείται το Ερευνητικό Κέντρο Ψυχιατρικής (ΕΠΙΨΥ) που μάλλον επιδιώκει να το μετατρέψει σε οικογενειακό φέουδο. Δυστυχώς ο κ. Στεφανής δεν έλαβε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα επέτρεπαν με καθολική συναίνεση της πανεπιστημιακής κοινότητος να δοθεί σε μία πτέρυγα του Λαϊκού το όνομά του. Αλλά παράλληλα επισημαίνεται όχι μόνον η ατολμία του Πανεπιστημίου να διεκδικήσει αξιοπρεπώς την ιδιοκτησία του αλλά και η ιδιοτελώς κολακευτική στάση πολλών πανεπιστημιακών οργάνων. Οργάνων που, με αντίλυτρο την ενδεχόμενη είσοδό των στην Ακαδημία των Αθανάτων δεν διστάζουν να εκποιήσουν ηθικώς και νοερώς τους θησαυρούς της πανεπιστημιακής μνήμης, έστω και με ζημία ηθική και υλική του πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

Επομένως παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Βουλή:

  1. Τι μέτρα έχετε λάβει ως Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να αποδοθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το Λαϊκό Νοσοκομείο, από το Υπουργείο Υγείας;
  2. Έχετε γίνει δέκτης σχετικού αιτήματος του Πανεπιστημίου και πότε; ( να κατατεθεί τούτο στην Βουλή).
  3. Τι μέτρα έχετε λάβει προκειμένου να αποδοθεί στο Πανεπιστήμιο το ΕΠΙΨΥ προς επιτέλεση της βασικής αποστολής του ήτοι της εκπαίδευσης.
  4. Εχετε γίνει δέκτης σχετικού αιτήματος του Πανεπιστημίου και πότε; ( να κατατεθεί τούτο στην Βουλή).
  5. Και να καταθέσετε στο Σώμα τα πλήρη πρακτικά της Συνεδρίας της Εφορείας του Αιγινητείου Νοσοκομείου κατά την οποίαν απεφασίσθη η μετονομασία του Αμφιθεάτρου αυτού εις «Αμφιθέατρο Στεφανή», ως και τις κυρωτικές πράξεις της Κεντρικής Πανεπιστημιακής Διοικήσεως.

Aθήνα, 09/01/2004
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας