02/12/2003, Θέμα: «Αναπάντητη Ερώτηση για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από ΑΕΙ».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γραφείο Αθήνας : Βουλής 4 Τ.Κ. 10562 Γραφείο 408 Τηλ. 210-3706405 Fax : 210-3706005
Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 Τηλ. 22310-31200/52600 Fax : 22310-66300
email :

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Δια τον κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας

Θέμα : «Αναπάντητη Ερώτηση για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από ΑΕΙ».

Η Ερώτηση ΑΚΕ 2610/353 της 6-11-01 (ΜΗΔΕΝ-ΕΝΑ) με την οποία ζητούνται από τον ΥΠΕΠΘ στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών (παθολογοανατομικών-κυτταρολογικών) εξετάσεων από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε τρίτους παραμένει όλο αυτό το διάστημα αναπάντητη. Τούτο δε παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας εγγράφως παραδέχεται το γεγονός τούτο ως πραγματική κατάσταση εις ό,τι αφορά την αποστολή υλικού στο Εργαστήριο αυτό από δημόσια νοσοκομεία της χώρας (απάντησή του στην Βουλή ΑΥ5/815/4-7-03).

Κατόπιν αυτού παρακαλείσθε όπως άνευ ετέρας βραδύτητος ενημερώσετε το Σώμα επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων που ετέθησαν δια της Ερώτησης-ΑΚΕ 2610/353 της 6-11-01 (ΜΗΔΕΝ-ΕΝΑ). Το θέμα συνυφαίνεται με την χρηματοδότηση των ΑΕΙ της χώρας και την διαφάνεια της όλης διαδικασίας διακινήσεως των πόρων εις τα ΑΕΙ. Επομένως ανακύπτει μείζων υποχρέωση ενημέρωσης του Σώματος αλλά και της πανεπιστημιακής κοινότητος. Η παρούσα Ερώτηση αποτελεί διόρθωση της προηγηθείσης ομοίας μας με στοιχεία 5236/681 της 29-10-03 κατά το μέρος αποκλειστικώς αφορά την παραπάνω διορθούμενη ημερομηνία 6-11-01. Παρακαλούμε για την κατανόηση των υπηρεσιών σας για την λανθασμένη αναγραφή της ημερομηνίας εκείνης που προκάλεσε την σχετική σύγχυση. (βλ. και έγγραφό σας με στοιχεία 121341 / ΙΗ / 19-11-03 με το οποίο απαντήσατε στην Ερώτηση-ΑΚΕ 5236/681/29-10-03)

Aθήνα, 02/12/2003
Ο Ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Λ. Γιαννόπουλος
Βουλευτής Φθιώτιδας